Regie op Informatie Beveiliging

Onze missie is om het vertrouwen te versterken van stakeholders in onze opdrachtgevers betreffende de informatiebeveiliging . 

Management is verantwoordelijk voor de totale informatiebeveiliging van de organisatie. Dagelijks zijn er veel berichten te lezen over hacks, ransomware, datalekken en komt waarschijnlijk de volgende vraag naar voren: hebben wij wel grip op onze informatiebeveiliging? Deels is dit binnen de organisatie ingericht maar de uitbestedingen nemen toe.

Wie kan het hele speelveld van informatiebeveiliging overzien en heeft regie? IT Security Tilburg is daarvoor de ideale (gespreks)partner. 

Onze methodiek

In samenwerking met de verantwoordelijke in de organisatie en leveranciers creëren wij  weer Grip op IT Security. Met behulp van een volwassenheidsmodel bouwen wij samen met onze opdrachtegevers aan professionalisering van de informatiebeveiliging waarmee ze voldoen aan NEN certificeringen.

Grip op IT Security - icon g69d13c21f 1280

Regie op informatiebeveiliging proces

De uitgangspunten voor de regie zijn het bestaande beleid en de medewerkers van de organisatie.

  • Opstellen van een risico inventarisatie die aansluit op de activiteiten;
   • Ambitie en beleid informatiebeveiliging
   • Contractuele maatregelen
   • Technische maatregelen
   • Organisatorische maatregelen
  • Prioritering van aanpak: wat is ‘need to have’ en wat is ‘nice’?
  • Jaarplan opstellen met SMART activiteitenplan
  • Communicatie met de interne- en externe stakeholders
  • Rapportage en evaluatie op kwartaalbasis
Grip op IT Security - startup g3ad6bdd96 1920

Resultaat

 

Met onze dienst Regie op Informatiebeveiliging;

 

 • Zijn er geen blinde vlekken in de informatie beveiliging van onze opdrachtgever
 • Afspraken met verantwoordelijke en wordt er aangesproken op gedrag
 • Kunnen onze opdrachtegevers aantoonbaar voldoen aan informatiebeveiliging
 • Groeien onze opdrachtgevers mee met de klanten en maatschappelijke omgeving

Grip op IT Security - agree gb737f6ee9 1920

Ga voor zekerheid

Neem contact op

Kies voor optimale IT-security en maak vrijblijvend een afspraak.