Blog

Wat is een firewall?

Wat is een firewall?

Firewall schermt onnodig verkeer af van interne systemen. Het beste is om alles te blokkeren, en alleen doorlaten wat nodig is om de dagelijkse gang...

Voldoen aan de AVG, in welke mate?

Voldoen aan de AVG, in welke mate?

Mogelijk een verrassende vraag? Toch schrijft de AVG voor dat u afhankelijk van de omvang en risico in het verwerken van persoonsgegevens passende maatregelen moet nemen.